KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ / Örnek Olay-7

Vergi yükünün kaldırılamaz ağırlığı

Meslek Mensuplarının Sorumluluğuna İlişkin Rapor Yazılabilmesine Yönelik Temel Noktalarda Uygulamada Yaşanan Sorunları Çözümlemek İçin Açıklamalar Yapılmıştır

Mevzuat Sirküleri 2022/138

TÜRMOB Bizden Haberler Dergisi 177. Sayısı

2023 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi

Mevzuat Sirküleri 2022/139

AR-GE, Yenilik ve Tasarım Projelerinin Denetimleri Yönetici Şirketler Tarafından Yapılabilecek

Mevzuat Sirküleri 2022/140

Ülkemizle Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlere Ait İşyerlerinin Tescili

Mevzuat Sirküleri 2022/141

SGK Elektronik Tebligat Uygulaması Eskişehir, Konya, Bursa, Gaziantep ve Ankara İllerinde Uygulanmaktadır

Mevzuat Sirküleri 2022/142